Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość w centrum miasta na cele komercyjne i edukacyjne.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego, nieruchomość usytuowana jest na terenie zabudowy usługowej – usługi użyteczności publicznej, poczta, przedszkole, telekomunikacja oraz na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Obszar jest objęty ścisłą ochroną konserwatora zabytków.

Opis nieruchomości

Do sprzedaży jest prawo własności działek o numerach ewidencyjnych: 4013/1, 4015, 4016/4, 4016/8  o łącznej powierzchni 1105 m² oraz prawo własności do:

 • budynku biurowo–technicznego o powierzchni 806,15 m2
 • budynku trafo stacji o powierzchni 6,81 m2
 • wiaty magazynowe o powierzchni 47,81 m2, 14,30 m2 i 4,89 m2.

Większość działki stanowią ciągi jezdne i piesze, częściowo utwardzone kostką betonową (znajdującą się w dobrym stanie). W południowej części terenu, na dz. ew. nr 4016/4 znajduje się podziemny zbiornik paliwa do agregatu.
Budynek biurowo-techniczny – obiekt posadowiony na działce ewidencyjnej nr 4015, wybudowany w 1927 roku w konstrukcji murowanej. W poziomie piwnicy a także na strychu znajduje się powierzchnia magazynowa. Parter obejmuje lokal użytkowy wraz z wiatrołapem. Na I, II i III piętrze znajdują się zarówno pomieszczenia biurowe jak i magazynowe.
Wiaty - wykonane z siatki stalowej, dach wykonany z blachy.

W pobliżu:

 • 300 m – duży dyskont spożywyczy
 • 700 m – dworzec kolejowy
 • 900 m – droga wojewódzka nr 719
 • 2,8 km – droga krajowa nr 50
 • 45 km – Warszawa
 • 90 km – Łódź

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

 • powierzchni 287,41 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 51 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 1 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 24 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 54,8 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone