Uwarunkowania planistyczne

Duże grunty pod różnorodne inwestycje z koncepcją architektoniczną.

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka 45/7 położona jest na obszarze, 001 KG – droga główna, publiczna (wojewódzka), a 45/32 działka nr – B6 T – obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Przeznaczenie na lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej związanych z radiokomunikacją i telekomunikacją. Prowadzona działalność nie może powodować uciążliwości poza granicami działki.

Opis nieruchomości

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 139 758 m2 oraz prawo własności posadowionych na niej budynków:

  • mieszkalnego 309,84 m2,
  • budynku technicznego 930,59 m2,
  • budynku magazynowo-warsztatowego 197,91 m2

W pobliżu:

  • nieruchomości niezabudowane
  • budynki mieszkalne
  • droga wojewódzka nr 216
  • 25 km - aglomeracja Gdańska

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Koncepcja architektoniczna zakłada podział terenu na dwie główne części:

- usługową

oraz

- mieszkalną jednorodzinną (niektóre z lokalami usługowymi w parterze)

W części środkowej pomiędzy ww. obszarami zaprojektowano plac publiczny – rynek z zielonym skwerem. Roślinność zorganizowana jest w pasie, pod którym przebiega infrastruktura teletechniczna należąca do Orange. Poza nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami obiekty posiadać mają dogodne wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowane toalety.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp Orange Polska do infrastruktury teletechnicznej pozostającej w gruncie, na zasadzie:

  • prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 69,77 m2
  • służebności przesyłu w gruncie - 1469,92 m2
  • służebności przesyłu na gruncie - 3,12 m2

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Informacje dla pośredników

Projekt inwestycyjny. Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie są objęte zakresem umów na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL.
Pośredników, którzy są zainteresowani współpracą przy sprzedaży powyższej nieruchomości, prosimy o kontakt celem zawarcia odrębnego porozumienia.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone