Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość na magazyny.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w granicy terenu oznaczonego symbolem: „11.P-U” teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej; obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji: administracji publicznej wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej, turystyki i sportu, a także mieszkaniowej i zamieszkania zbiorowego.

Opis nieruchomości

Budynek z dużą działką w przemysłowej części miasta.

Nieruchomość stanowią dwie działki gruntu tworzące funkcjonalną całość. Działka gruntu nr 61/1 zabudowana jest budynkiem technicznym o powierzchni użytkowej 563,81 m2 zlokalizowanym w południowej jej części, zaś działka nr 47/2 pozostaje niezabudowana. Teren ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu, jest ogrodzony oraz częściowo utwardzony. Budynek posadowiony na działce to obiekt dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony. Budynek w dobrym stanie technicznym.

W pobliżu:

  • 250 m - stacja kolejowa Bydgoszcz Osowa Góra
  • 300 m - dyskont spożywczy
  • 300 m - droga krajowa nr 80
  • 3 km - stacja PKP Bydgoszcz Zachód
  • 7 km - centrum miasta

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,37 m2
- służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie na powierzchni 144,04 m2
- służebności przesyłu na elewacji na powierzchni 37,6 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone