Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem M8: mieszkalnictwo wielorodzinne /jednorodzinne, zagrodowe; obszar zainwestowany do adaptacji.

Opis oferty

Do sprzedaży  jest prawo użytkowania wieczystego działek 333/28 - 25,00 m², 333/29 - 55,00 m², oraz udział 143/1000 w dz. 333/33 o pow. 853,00 m² położonych w Łagowie, ul. Paderewskiego 4 oraz własności budynków garażowych o łącznej pow. użytkowej 67,87 m².
W aktualnym stanie użytkowania nieruchomość stanowi teren zabudowany dwoma garażami w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanych w zespole zabudowy garażowej.

W pobliżu

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych w odległości około 200 – 250 m od brzegu jeziora łagowskiego z liczną infrastrukturą turystyczno – wypoczynkową.

Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość znajduje się w miejscowości Łagów w jego południowo-zachodniej części będącej strefą pośrednią miejscowości. Łagów, nazywany też „perłą ziemi lubuskiej” położona jest na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego w centrum Pojezierza Łagowskiego pomiędzy dwoma jeziorami, zaś najstarsza część miejscowości znajduje się na przesmyku między wyżej wspomnianymi jeziorami.

W pobliżu

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych w odległości około 200 – 250 m od brzegu jeziora łagowskiego z liczną infrastrukturą turystyczno – wypoczynkową.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone