Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy usługowej.
Przeznaczenie podstawowe – usługi z wyjątkiem: stacje paliw, handlu odpadami i złomem, usług pogrzebowych, dużych obiektów handlowych. Przeznaczenie dopuszczalne – drobna działalność produkcyjna, składowa i magazynowa, zabudowa mieszkaniowa związana z działalnością gospodarczą, garaże oraz parkingi.

Opis oferty

Budynek do adaptacji na hotel w centrum miasta.

Budynek biurowo-techniczny o zróżnicowanej formie architektonicznej wzajemnie przenikających się brył na dużej działce. Składa się z segmentu trzykondygnacyjnego, dwóch segmentów dobudowanych z południowej strony oraz półokrągłego segmentu dwukondygnacyjnego od strony północnej. Całość jest podpiwniczona. Komunikację wewnątrz zapewniają 2 klatki schodowe zlokalizowane w zewnętrznych, narożnych, półowalnych elementach budynku. Północny, półokrągły segment przylegający do całości jest obecnie wykorzystywany jako placówka Poczty Polskiej.

Większość przestrzeni wykorzystywana jest na pomieszczenia biurowe. Ich wielkość waha się od 5 m2 do 200 m2. Na parterze znajduje się duża sala, o powierzchni 100 m2 wynajmowana przez Pocztę Polską. Obecnie są tam wydawane i przyjmowane przesyłki. Z kolei na 1 piętrze zlokalizowana jest sala po byłej centrali telefonicznej, największe pomieszczenie na terenie obiektu, o powierzchni 200 m2.
Pozostały, zewnętrzny teren nieruchomości w większości jest utwardzony i wykorzystywany jako wjazd i parking dla 30 samochodów.

Dojazd i dostęp do nieruchomości odbywa się od strony południowej bezpośrednio z ul. Piłsudskiego poprzez bramę.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość ma kształt wieloboku i składa się z 19 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 4 504 m2. Jest płaski i ogrodzony z wyjątkiem południowej części działki, z fragmentem budynku z urzędem pocztowym dostępnym bezpośrednio z ulicy.

Dobra lokalizacja, dogodny dojazd, przestronne biura oraz wewnętrzny parking to główne atuty nieruchomości. Budynek doskonale nadaje się na biura, usługi, placówkę oświaty.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się również pod data center. 

W pobliżu:

  • 100 m -przystanek autobusowy
  • 1 km - centrum Zawiercia
  • 12 km - skałki w Rzędkowicach
  • 40 km - Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach
  • 43 km - Katowice

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nieruchomość znajduje się w korzystnej lokalizacji, zaledwie 1 km od Rynku. Wyróżnia ją dodatkowo bardzo dobra komunikacja publiczna.

Zgodnie z zapisami planistycznymi, wg estymacji Orange Polska możliwy jest wzrost powierzchni użytkowej o ok. 4 600 m2. Według zapisów MPZP nieruchomość może zostać zaadaptowana na cele mieszkaniowe wraz z garażami wolnostojącymi, parkingami (w tym wielopoziomowymi) oraz częścią usługową.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się również pod data center. 

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostepu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 440,77 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 156,42 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 63,50 m2 elewacji na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 37 m2 dachu na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.
Wstępne założenia scenariusza:  Możliwość alokacji urządzeń teletechnicznych z parteru.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone