polityka zarządzania plikami cookies w Grupie Orange

Grupa Orange dokłada wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Dowiedz się więcej

Akceptuje

Nieruchomości Orange

Menu

Informacje prawne

Uwagi ogólne

Orange Polska Spółka Akcyjna (zwana dalej: Orange Polska) prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem http://nieruchomosci.orange.pl udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu).

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Aleje Jerozolimskie 160 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3 937 072 437 zł.

Odpowiedzialność

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Orange Polska nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie,w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. Orange Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.

Orange Polska przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez Orange Polska terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Orange Polska.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, umieszczone w Serwisie, są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz Orange Polska i są chronione prawem. Orange Polska jest wyłącznie uprawniona do używania znaków towarowych lub usługowych wymienionych na stronach Serwisu. Użytkowanie tych znaków przez Użytkowników Serwisu bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Orange Polska stanowi naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej tekst jednolity:Dz.U.z 2003r. Nr 119, poz.1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Przetwarzane dane

W związku z prowadzeniem Serwisu, Orange Polska zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Orange Polska, Orange Polska uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Orange Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania biuletynu Orange Polska, mogą być przetwarzane przez Orange Polska po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody - dla celów marketingu towarów i usług Orange Polska oraz towarów i usług innych podmiotów, wobec których Orange Polska jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

Orange Polska nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że:

Orange Polska zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem: cc_nieruchomosci@orange.com

Aktualności

 • Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 18a

 • Wrocław, ul. Potockiego 5/7

 • Kalisz, ul. Asnyka 65

 • Radom, ul. Gajowa 92

 • Częstochowa, ul. Kilińskiego 153

 • Kielce, al. IX Wieków Kielc 14

 • Ostróda, ul. Józefa Poniatowskiego 10

 • Żuromin, ul. Warszawska 7/13

 • Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 16

 • Głogów, ul. Budziszyńska 9A

 • Szczecinek, Plac Zesłańców Sybiru 1

 • Suwałki, ul. Pułaskiego 65A

 • Sosnowiec, ul. Gen. Grota-Roweckiego 60

 • Warszawa, ul. Krasickiego 55/59 i Odyńca 25

 • Kraków, ul. Cystersów 21

Newsletter
zapisz się, aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach

Zapisz się